Hakkımızda

ARGENTUM Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. değerli ve baz metaller konusunda, projeleri ve aramaları olan bir metalik madencilik grubudur. 2001 yılında şirketler grubu olarak faaliyetlerine başladığımız şirketimiz, madencilik ve yeraltı kaynakları dışındaki diğer sektörlerde edindiğimiz tecrübeler ve 20 yılı aşkındır başarıyla gerçekleştirdiğimiz ticari ve sosyoekonomik faaliyetlerden aldığımız güvenle, sektörün liderlerinden biri hâline gelmeyi hedeflemektedir.

Stratejimiz; potansiyel görülen maden sahalarında, kalitemizden ödün vermeden, doğaya, çevreye, insana saygılı değerlerimiz ile ileri düzeyde aramalar yapmak, büyük çapta sosyoekonomik kalkınmanın çevre koruma ile bütünleştiği sürdürülebilir maden projeleri ile, sektörün önemli altın üreticileri arasında yer almaktır. Bu anlamda şirketimiz, yurt içinde ve yurt dışında faaliyetlerine devam etmektedir.

ARGENTUM, tüm arama sahalarında, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlayarak, toplumla, paydaşlarıyla ve çalışanlarıyla karşılıklı güven içerisinde, değerlere ve çevreye saygılı, şeffaf, açık, dürüst, yönetim anlayışı ve iletişimle, kalıcı ve ekonomik getirisi yüksek, sürdürülebilir altın madenciliği hedeflemektedir.

Sürdürülebilir yeraltı kaynaklarına olan ihtiyacın bilinci ile madencilik faaliyetleri başlamadan önce, hava, su, toprak kalitesi, bitki-hayvan türleri, kültürel ve sosyal varlıkla ilgili, uzmanlarca yapılan çalışmalar sonucu elde edilen temel veri ve bilgiler ışığında, üretim ve doğaya yeniden kazandırma süreçlerinde, tüm çevresel ve sosyal değerler korunacaktır.

ARGENTUM, madencilik çalışması yapacağı yörelerde karşılıklı güvene dayalı, değerlere saygılı, açık ve şeffaf iletişimle, yöre halkının faaliyetlere desteğini sağlama amaçlı, sosyal onay, şikayet ve geri bildirim, paydaş katılımı, yerel satın alma yerel istihdam anlayışı ve yönetimiyle, çevreyi koruyarak ekonomik ve sosyal kalkınma sağlayacaktır.
Argentum İkonu

Misyonumuz

Sektör dahilinde gelişen teknolojik imkânların tamamından faydalanarak sürdürülebilirlik anlayışında çevre dostu çözümlerle maden kaynaklarını insanlığın faydasına sunmak.

Vizyonumuz

Geçmişimizden edindiğimiz tecrübeler ile kalite ve çevrecilik odağında, tüm diğer sektörlerde olduğumuz gibi yer altı kaynakları konusunda da lider bir kuruluş olmak.

Değerlerimiz

İnsanlık adına geleceğe odaklı faydalı işler yaptığımızın bilincinde olarak, edindiğimiz temel değerlerimizi her daim koruyoruz.
Yeni çözüm, yeni fikirler üretme gayemizden kaynaklı sürdürülebilir
İNOVASYON
kaynak israfından uzak ve sürdürülebilirliği hedefleyen çalışma disipliniyle
VERİMLİLİK
teminatlarımızın arkasında durmak ve ana hedeflerimizden sapmama odağında
GÜVENİLİRLİK
koruduğumuz enerjimiz ve 20 yılı aşkın iş deneyimimizden edindiğimiz tecrübeler ile
SÜREKLİ GELİŞİM

hizmetimizde taviz vermediğimiz ana değerlerimizdir.

Sorumluluklarımız

  • Çevre ve İnsan sağlığını öncelikli olarak gözeterek sürdürülebilir madencilik uygulamaları yapmak.
  • Gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakmak bilincinde maden kaynaklarının israf edilmeden ve maksimum verimde kullanılmasını sağlamak.
  • Topluma karşı sorumluluğumuzun bilincinde, açık iletişim odaklı şekilde kamuoyu nezdinde şeffaf ve güvenilir bilgi alışverişi sağlamak.
  • Planlanan projeler dahilinde doğabilecek çevresel olumsuzlukların önlenmesini öncelikli tutarak, misyon vizyon ve değerlerimizde sapmadan eksiksiz ve güvenilir bir çalışma gerçekleştirmek.
  • Verimlilik artışı sağlamak ve katma değer yaratmak amacıyla sektörel ve sosyal sorumluluk alanlarında öncü davranarak iş gücü, ekonomi ve manevi değer oluşturmak.

Projelerimiz

Genç kuşaklara daha iyi bir gelecek ve sürdürülebilir yeraltı kaynakları bırakabilmek için tam donanımlı teknolojilerden de faydalanarak maden fizibilite ve ARGE çalışmalarımızı sürdürmekteyiz

Gelecek hedeflerimizi gerçeğe dönüştürmek için yaptığımız maden fizibilite ve ARGE çalışmalarımızı Batı Afrika da Gana’nın Ashanti bölgesinde ve yine Batı Afrika da Mali’nin Sadiola bölgesinde sürdürmekteyiz.

Proje Haritası, Afrika Kıtası

Kariyer

Argentum madencilik olarak, gelişmeye istekli, çevre değerleri ve sorumluluk bilinci yüksek, insanlığın faydası için ürettiğinin farkındalığıyla heyecanlı, kısaca Argentum değerlerini içinde taşıyan kişilerle aynı çatı altında buluşmaya çok istekliyiz. Aşağıdaki mail adresinden bize özgeçmişinizi ulaştırabilirsiniz.

Kariyer Yolu info@argentummadencilik.com